Социјалната мрежа ги обединува луѓето од земји и јазици да се учат

Да белешки можете да прикачите и тагови, и најпопуларните падне во врвот

На веб-страница исто така можете да бидете пријатели.

Постојат два начина да користите мрежните: бесплатни и платени.

Вториот овозможува да учат само два јазика и не треба повеќе од записи во Notepad

Во платени содржина неограничен број на позиции и јазици, и во исто време можете да прикачувате фотографии, објавувате коментари во графички формат

About