submit


Постојат два начина да користите мрежните: бесплатни и платени. Вториот овозможува да учат само два јазика и не треба повеќе од 500 записи во Notepad. Во платени содржина неограничен број на позиции и јазици, и во исто време можете да прикачувате фотографии, објавувате коментари во графички формат.

About