submit


09.2017: падот на популарноста на овој веб-сајт се забележани во 2016 година, а во 2017, тренд има само влошување. Вкупно во септември 2017 страница 24 од Запознавање на корисниците од Франција дојде 2.8 милиони пати (спротивно на 3.37 милиони евра во октомври 2016 година). Падот на интерес во ресурс се очигледни.

Сепак, и покрај овие успеси, на членовите на нашето «Топ 10» се уште заслужува посебна приказна за себе.

На нашиот сајт се позиционира себеси како «прв пристоен» сајт слободен.

About