submit


Веќе може да се комуницира «со речникот», но сè уште се загрижени за изговор? Потоа дојде на помош на социјалната мрежа, каде што можете да најдете нови пријатели низ светот.

About