Со Датираат сајтови, не е сам по себе многу слични на социјалната мрежа, ужива голема популарност. Денес повеќето од Интернет корисниците регистрирани во еден или повеќе социјални мрежи.

На тој начин, било која социјална мрежа наменета за враќа стари пријатели, со нови познаници, да комуницираат, да ги сподели новостите, датотеките, итн. Секој учесник во мрежата создава свои»мини-сајт», што претставува неговата личност.

Пред доаѓањето на социјалните мрежи, многу луѓе се создадени на Интернет за индивидуални веб-сајтови себе — т.н.»home page». Тие обично се вклучени фотографии, контакт информации, опишани спектар на интереси на сопственикот, неговото семејство, активности, итн. Да се создаде таков веб-сајт е потребно да се знае hypertext markup language и господар на сите основите на креирање на веб-сајтови, а понекогаш дури и изнајмување на хостинг и да биде во можност за администрирање на изнајмени сервер.

Со доаѓањето на социјалните мрежи, сè стана многу полесно

За да креирате ваши сопствени страници во социјални мрежи не треба да се платат.

За информации за тоа, нема посебни знаења е, исто така, не се потребни

About