submit


«Комуникација со странци онлајн» беше местото на бројни јазици на заедницата. На разочарување на сите 10+ милиони корисници, веб-сајтот на «Комуникација со странци онлајн» беше затворен во 2016 година, Со помош на «Комуникација со странци онлајн» ние сакаме да се обезбеди поранешни учесници на «Комуникација со странци онлајн» нови можности за учење на странски јазици.

About